Loading...

Bir kuruluşun yeri doldurulamaz nitelikteki tek sermayesi, insanların bilgi ve yeteneğidir.

Günümüzde bireylerin adalet sistemi ile olan ilişkisinin yoğunluğu yadsınamaz bir gerçeklik kazanmıştır. Bireylerin, adalete zamanında ulaşabilme konusundaki birincil ve en önemli gereksinimleri yargı önünde gerektiği gibi temsil edilebilmeleridir. Bu itibarla, temsil görevini üstlenen avukatların, üzerine aldığı sorumluluğu taşıyabilen ve mesleğini en üst seviyede icra edebilen kişilerden oluşması gerekmektedir.

Mesleki tecrübelerimiz doğrultusunda, adil yargılanma ilkesinin işlerlik kazanabilmesi adına; tarafların her birinin en iyi seviyede temsil edilmesinin ve bunun sonucu olarak haklarının en profesyonel şekilde savunulmasının bir avukatın yegâne görevi olduğunu düşünüyoruz.

Ancak, avukatların sorunlara çözüm getirebilmesi, avukatlık mesleğinin icrası anlamında tek başına yeterli olmayıp, çözüme en kısa sürede ve en doğru yoldan ulaşması da gerekmektedir. Ayrıca tüm bu hususların yanı sıra bir müvekkilin gereken her konuda bilgilendirilmesi ve hukuki destek alması da en önemli unsurlardan biridir. 

Bu anlayışla 2006 yılında kurduğumuz Baytok Hukuk Bürosu, alanında uzman hukukçularla birlikte gerçek ve tüzel kişilerin temsiliyetini en iyi şekilde gerçekleştirmek adına çalışmalarına devam etmektedir. 

Av. Savaş Baytok
Kurucu Avukat

Bize Soru Sorabilirsiniz

Güvenevler Mah. Kıbrıs Sok. No:23 Çankaya / Ankara